Chemia w przemyśle

Jak powinny być ubrane osoby mające kontakt z chemikaliami?

Kontakt z substancjami chemicznymi może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Właściwe ubranie jest bardzo istotnym elementem ochrony osobistej w przemyśle chemicznym, badaniach laboratoryjnych oraz w innych zawodach wymagających