Chemia w przemyśle

Bezpieczne magazynowanie substancji chemicznych i mieszanin niebezpiecznych

Bezpieczne magazynowanie substancji chemicznych to proces, który zapewnia, że substancje te są przechowywane w sposób minimalizujący ryzyko ich wycieku, pożaru lub wybuchu. Obejmuje to zarówno fizyczne aspekty przechowywania, jak i

Karta charakterystyki substancji chemicznej – czym jest i do czego służy?

Karta charakterystyki, znana także jako Safety Data Sheet (SDS), to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat substancji chemicznych i ich właściwości. Jest to fundamentalne narzędzie służące do zarządzania ryzykiem

Jak powinny być ubrane osoby mające kontakt z chemikaliami?

Kontakt z substancjami chemicznymi może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Właściwe ubranie jest bardzo istotnym elementem ochrony osobistej w przemyśle chemicznym, badaniach laboratoryjnych oraz w innych zawodach wymagających