Polityka jakości

 • Polityka jakości odgrywa dużą rolę w działalności firmy. W związku z tym chcąc zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie, a towary zgodne z obowiązującymi normami, rozapoczęliśmy proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
 • Jako główne cele strategiczne Przedsiębiorstwo ART-CHEM stawia sobie:
  • realizację zamówień zgodnie z wymaganiami klienta,
  • eliminowanie z obrotu towarów o niepełnej wartości,
  • zdobywanie nowych rynków, zwiększanie oferty asortymentowej,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności zarządzania jakością,
  • terminowość w realizacji usług,
    Cele te są osiągane przez:
  • aktywne uczestnictwo zespołu firmy w realizacji polityki jakości,
  • rozwijanie świadomości dotyczącej polityki jakości wśród wszystkich pracowników,
  • nadzorowanie i doskonalenie zachodzących procesów,
  • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez klientów
  • ciągłe szkolenia oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • okresowe przeglądy wdrożonego systemu.