Wodorotlenek sodowy w roztworze

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaWODOROTLENEK SODU roztwór
Nazwa odczynnika (ang.)Sodium hydroxide solution
Wzór chemicznyNaOH
Rodzajzasady
Masa molowa [g/mol]40
Numer WE215-185-5
Numer CAS1310-73-2
Zawartość [%]5%, 20%, 50%
Wygląd zewnętrzny / postaćbezbarwna, klarowna ciecz
Rodzaj opakowaniado uzgodnienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 (81) 751-35-43 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest wodorotlenek sodowy w roztworze?

Wodorotlenek sodowy w roztworze, często nazywany ługiem sodowym, to wodny roztwór hydroksydu sodu (NaOH). Jest to bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznych właściwościach żrących i silnie zasadowych. Wodorotlenek sodowy składa się z atomów sodu, tlenu i wodoru, ze wzorem chemicznym NaOH. Jako silna zasada, jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle i badaniach naukowych.

Fizyczne i chemiczne właściwości wodorotlenku sodowego w roztworze

Wodorotlenek sodowy w roztworze, często nazywany ługiem sodowym, ma charakterystyczne właściwości, które sprawiają, że jest on szeroko wykorzystywany w przemyśle i w badaniach naukowych.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: W normalnych warunkach, roztwór wodorotlenku sodowego jest przezroczystą, bezbarwną cieczą. Jego wygląd może zmieniać się w zależności od stężenia.
–  Rozpuszczalność: Rozpuszcza się łatwo w wodzie, co wiąże się z wydzielaniem ciepła, znanym jako reakcja egzotermiczna. Z tego względu, dodawanie wodorotlenku sodowego do wody powinno być wykonane ostrożnie.
– Gęstość i lepkość: Roztwór wodorotlenku sodowego ma wyższą gęstość niż woda i jego lepkość zwiększa się wraz ze wzrostem stężenia.
– Temperatura wrzenia i zamarzania: Te parametry zmieniają się w zależności od stężenia roztworu. Wyższe stężenia mają wyższą temperaturę wrzenia i niższą temperaturę zamarzania niż roztwory o niższym stężeniu.

b) Właściwości chemiczne
– Silna zasada: Wodorotlenek sodowy jest jedną z najsilniejszych zasad, zdolny do neutralizowania kwasów, co jest wykorzystywane w wielu procesach chemicznych i przemysłowych.
–  Reaktywność: Reaguje z kwasami, tworząc sole sodowe i wodę. Ta właściwość jest wykorzystywana w procesach neutralizacji. Reaguje także z tłuszczami w procesie zmydlania, co jest podstawą produkcji mydeł.
–  Absorpcja CO₂: Roztwór wodorotlenku sodowego ma zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla z powietrza, co prowadzi do zmiany jego składu chemicznego i właściwości.
–  Stabilność: Roztwór jest stosunkowo stabilny, ale może ulegać zanieczyszczeniu przez dwutlenek węgla z powietrza, co prowadzi do zmniejszenia jego pH i tworzenia węglanu sodu.

Zastosowania wodorotlenku sodowego w roztworze

Roztwór NaOH, znany jako ług sodowy, ma szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłu i w różnych dziedzinach nauki. Jego właściwości chemiczne sprawiają, że jest to cenny surowiec i reagent w wielu procesach.

a) Przemysł chemiczny
Wykorzystywany do produkcji szerokiej gamy związków chemicznych, w tym papieru, tekstyliów, barwników, detergentów, a także w produkcji żywic, klejów i innych materiałów przemysłowych. Stosowany jako katalizator i reagent w syntezie chemicznej, w tym w produkcji barwników i pigmentów.

b) Produkcja mydeł
Kluczowy składnik w tradycyjnej metodzie produkcji mydeł twardych, gdzie reaguje z tłuszczami i olejami, tworząc mydło i glicerynę. Służy do regulacji pH i jakość końcowego produktu w procesie produkcji mydeł.

c) Przemysł czystości i higieny
Składnik środków czyszczących, zwłaszcza w produktach przeznaczonych do usuwania tłustych zabrudzeń i czyszczenia przemysłowego. Wykorzystywany w produkcji środków dezynfekujących i sanitarnych, zwłaszcza w miejscach wymagających wysokiej higieny, jak szpitale czy zakłady przetwórstwa żywności.

d) Przemysł papierniczy
Używany w procesie produkcji celulozy, ułatwiając oddzielenie ligniny od włókien celulozowych, co jest kluczowe w produkcji wysokiej jakości papieru.

e) Laboratoria naukowe
Wykorzystywany w analizie chemicznej, titracji i jako reagent w badaniach naukowych. Jest niezbędny w laboratoriach do przeprowadzania różnorodnych eksperymentów chemicznych.

f) Przetwórstwo żywności
Stosowany jako regulator kwasowości w niektórych produktach spożywczych, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pH i jakości produktów. Używany w procesach oczyszczania i przetwarzania żywności, w tym w usuwaniu skórek z niektórych owoców i warzyw.

g) Oczyszczanie Wody
Stosowany jako regulator kwasowości w niektórych produktach spożywczych, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pH i jakości produktów. Używany w procesach oczyszczania i przetwarzania żywności, w tym w usuwaniu skórek z niektórych owoców i warzyw.

h) Inne zastosowania
 – W przemyśle tekstylnym, używany w procesach merceryzacji bawełny, co zwiększa wytrzymałość i połysk tkanin.
 – W przemyśle budowlanym, stosowany jako składnik zapraw i cementów, pomagając w regulacji czasu wiązania i wytrzymałości materiałów.
 – W energetyce, używany do oczyszczania gazów i redukcji emisji zanieczyszczeń.

Roztwór wodorotlenku sodowego jest silnie żrący i wymaga szczególnych środków ostrożności podczas użytkowania, w tym stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie przechowywanie i eliminację odpadów, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko.