Siarka granulowana

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaSIARKA GRANULOWANA
Nazwa odczynnika (ang.)Sulfur
Wzór chemicznyS
Rodzajinny
Masa molowa [g/mol]32.06
Numer WE231-722-6
Numer CAS7704-34-9
Zawartość [%]98%
Wygląd zewnętrzny / postaćżółte granulki
Rodzaj opakowaniado uzgodnienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 (81) 751-35-43 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest siarka granulowana?

Siarka granulowana to forma siarki, która została przetworzona w drobne granulki, ułatwiające jej stosowanie, transport i przechowywanie. Jest to pierwiastek chemiczny o symbolu S, znany ze swoich żółtych kryształów i charakterystycznego zapachu. Siarka granulowana znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie i produkcji chemikaliów.

Fizyczne i chemiczne właściwości siarki granulowanej

Siarka granulowana, ze względu na swoje specyficzne właściwości, znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu i rolnictwa.

a) Właściwości fizyczne
–  Stan Skupienia: Siarka granulowana ma postać stałą w formie drobnych, żółtych granulek. Ta forma ułatwia dozowanie i stosowanie siarki w różnych procesach przemysłowych i rolniczych.
–  Rozpuszczalność: Charakteryzuje się niską rozpuszczalnością w wodzie, co jest ważne w wielu zastosowaniach przemysłowych, ale dobrze rozpuszcza się w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych, co jest wykorzystywane w przemyśle chemicznym.

b) Właściwości chemiczne
– Reaktywność: Siarka reaguje z wieloma pierwiastkami i związkami chemicznymi, tworząc różnorodne sulfidy i inne związki siarki. Jest to wykorzystywane w produkcji chemikaliów, w tym w przemyśle gumowym i pestycydów.
– Właściwości Utleniające: Siarka może działać jako utleniacz w niektórych reakcjach chemicznych, co jest wykorzystywane w produkcji kwasu siarkowego i innych związków chemicznych.

Zastosowania siarki granulowanej

Siarka granulowana, ze względu na swoje uniwersalne właściwości chemiczne i fizyczne, odgrywa kluczową rolę w wielu sektorach przemysłu.

a) Produkcja nawozów
Siarka jest niezbędna w produkcji nawozów siarkowych, które są kluczowe dla wzrostu wielu rodzajów roślin. Nawozy te dostarczają siarki, która jest ważnym składnikiem odżywczym dla roślin. Jest też stosowana do poprawy jakości gleby, szczególnie w regionach o niskiej zawartości siarki w glebie.

b) Przemysł chemiczny
Jest to kluczowy surowiec w produkcji kwasu siarkowego, który jest jednym z najbardziej powszechnie używanych chemikaliów w przemyśle. Kwas siarkowy ma zastosowanie w produkcji nawozów, w przetwórstwie ropy naftowej, w produkcji detergentów i w wielu innych procesach chemicznych. Siarka jest również wykorzystywana w produkcji innych związków siarkowych, takich jak dwutlenek siarki, siarczany i siarczki.

c) Przemysł gumowy
W przemyśle gumowym siarka granulowana jest stosowana w procesie wulkanizacji, który polega na przetwarzaniu surowej gumy w produkt bardziej wytrzymały, elastyczny i odporny na zmiany temperatury. Proces ten jest kluczowy w produkcji opon, węży, pasów napędowych i innych produktów gumowych.

d) Produkcja środków ochrony roślin
Siarka jest używana jako składnik w produkcji wielu fungicydów i pestycydów. Pomaga w ochronie upraw przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Stosowana jest również jako naturalny środek ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym.

e) Przemysł paliwowy
Używana w procesie odsiarczania, który jest stosowany do usuwania związków siarki z paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Odsiarczanie jest ważne, aby zmniejszyć emisję tlenków siarki, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka.

f) Inne zastosowania
W przemyśle metalurgicznym siarka jest używana do oczyszczania metali i usuwania zanieczyszczeń. W przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym siarka ma zastosowanie w produkcji niektórych leków i produktów pielęgnacyjnych. Wykorzystywana również w produkcji zapałek i materiałów pirotechnicznych.

Siarka granulowana, choć generalnie uważana za bezpieczną, może być niebezpieczna przy wdychaniu pyłu siarkowego lub przy długotrwałym kontakcie ze skórą. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, zwłaszcza w przypadku pracy z pyłem siarkowym. Należy zwracać uwagę na właściwe przechowywanie i eliminację odpadów siarkowych, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko.