Siarczan amonu

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaSIARCZAN AMONU
Nazwa odczynnika (ang.)Ammonium sulfate
Wzór chemiczny(NH₄)₂SO₄
Rodzajsole
Masa molowa [g/mol]132.14
Numer WE231-984-1
Numer CAS7783-20-2
Wygląd zewnętrzny / postaćbiały krystaliczny proszek
Rodzaj opakowaniazależy od wielkości zamówienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 501-756-230 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest siarczan amonu?

Siarczan amonu, znany chemicznie jako (NH₄)₂SO₄, jest jednym z najpowszechniej stosowanych nawozów azotowych w rolnictwie. Jest to biała, krystaliczna substancja, która w swojej czystej formie występuje jako drobne kryształy lub granulki. Siarczan amonu składa się z atomów azotu, wodoru, siarki i tlenu, co jest odzwierciedlone w jego wzorze chemicznym (NH₄)₂SO₄. Jest to związek łatwo rozpuszczalny w wodzie, dostarczający zarówno azotu, jak i siarki, które są niezbędne dla wzrostu roślin.

Fizyczne i chemiczne właściwości siarczanu amonu

Siarczan amonu wykazuje charakterystyczne właściwości fizyczne i chemiczne, które czynią go niezwykle użytecznym w różnych dziedzinach, zwłaszcza w rolnictwie.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: W normalnych warunkach siarczan amonu jest białym, krystalicznym ciałem stałym, które może przybierać formę drobnych kryształków lub granulek. Jego forma krystaliczna zapewnia stabilność i łatwość w przechowywaniu oraz aplikacji.
– Higroskopijność: Siarczan amonu jest substancją higroskopijną, co oznacza, że może absorpować wilgoć z otoczenia. Ta właściwość wymaga przechowywania go w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aby zapobiec zbrylaniu się i utracie właściwości nawozowych.
– Rozpuszczalność: Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, co ułatwia jego stosowanie jako nawóz, ponieważ może być łatwo aplikowany w formie roztworu. Rozpuszczalność siarczanu amonu w wodzie wynosi około 70,6 g/100 ml w temperaturze 0°C, co czyni go bardzo efektywnym w dostarczaniu składników odżywczych roślinom.
– Temperatura topnienia i wrzenia: Siarczan amonu ma wysoką temperaturę topnienia, wynoszącą około 235°C, co pozwala na jego użycie w różnych warunkach klimatycznych bez ryzyka topnienia. Wysoka temperatura topnienia oznacza również, że jest stabilny w szerokim zakresie temperatur, co jest korzystne w procesach przemysłowych.

b) Właściwości chemiczne
– Zasadowość: Siarczan amonu ma neutralne pH w roztworze wodnym, co sprawia, że jest bezpieczny do stosowania na różnych glebach. Jego neutralne pH oznacza, że nie zmienia odczynu gleby w sposób znaczący, co jest ważne dla zachowania równowagi chemicznej w środowisku glebowym.
– Reaktywność: Reaguje z wodorotlenkami, uwalniając amoniak, co może być wykorzystywane w różnych procesach chemicznych. Ta właściwość jest szczególnie ważna w produkcji innych związków chemicznych oraz w procesach neutralizacji.
– Rozkład termiczny: Pod wpływem wysokiej temperatury rozkłada się na amoniak i kwas siarkowy, co jest istotne w kontekście jego stosowania jako nawozu. Rozkład ten zachodzi w temperaturze powyżej 280°C, a uwalniany amoniak jest cennym źródłem azotu dla roślin. Kwas siarkowy, który powstaje w wyniku tego rozkładu, może być wykorzystywany w różnych procesach przemysłowych.

Zastosowania siarczanu amonu

Siarczan amonu jest wszechstronną substancją chemiczną, która znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i rolnictwa.

a) Rolnictwo
Siarczan amonu jest szeroko stosowany jako nawóz azotowy, dostarczając roślinom niezbędny azot oraz siarkę. Jego regularne stosowanie poprawia wzrost roślin, zwiększa plony oraz poprawia jakość gleby. Jest szczególnie cenny na glebach ubogich w siarkę, gdzie pomaga w poprawie zdrowia roślin poprzez dostarczenie niezbędnych składników odżywczych. Wpływa pozytywnie na rozwój korzeni, przyczynia się do zwiększenia zawartości chlorofilu w liściach, co prowadzi do bardziej intensywnej fotosyntezy.

b) Przemysł chemiczny
Stosowany jako reagent w różnych reakcjach chemicznych, siarczan amonu jest ważnym surowcem do produkcji innych związków chemicznych, w tym niektórych barwników i katalizatorów. Jest wykorzystywany w syntezie siarczków, gdzie jego zdolność do dostarczania siarki jest kluczowa. W produkcji barwników i pigmentów, siarczan amonu służy jako stabilizator i czynnik wspomagający procesy barwienia.

c) Przemysł farmaceutyczny
Wykorzystywany w produkcji leków, szczególnie w procesach oczyszczania i krystalizacji białek, siarczan amonu pomaga w separacji i oczyszczaniu różnych substancji biologicznych. Jest stosowany w metodach frakcjonowania białek, gdzie jego właściwości powodują wytrącanie białek, co umożliwia ich późniejszą izolację i oczyszczenie. To czyni go niezbędnym w produkcji biotechnologicznej i farmaceutycznej.

d) Przemysł tekstylny
Siarczan amonu jest używany w procesie barwienia tkanin, pomagając w uzyskaniu trwałych i jednolitych kolorów. Jest stosowany jako środek utrwalający barwniki, co zapobiega blaknięciu kolorów i poprawia ich intensywność. Jego zastosowanie w barwieniu tkanin pomaga również w uzyskaniu lepszej równomierności kolorów na różnych rodzajach włókien.

e) Oczyszczanie wody
Stosowany w oczyszczalniach ścieków, siarczan amonu pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, poprawiając jakość wody. Jego właściwości koagulacyjne wspomagają procesy flokulacji, co prowadzi do skuteczniejszego usuwania zanieczyszczeń. Jest również używany w procesach uzdatniania wody pitnej, gdzie pomaga w usuwaniu nadmiaru fosforanów i innych szkodliwych związków.

f) Produkcja żywności
W niewielkich ilościach siarczan amonu jest używany jako dodatek do żywności, pełniąc rolę regulatora kwasowości i środka spulchniającego. Jego właściwości poprawiają teksturę i stabilność produktów spożywczych, takich jak chleby, ciasta i wyroby cukiernicze. W przemyśle piekarniczym jest stosowany jako środek spulchniający, który pomaga w uzyskaniu lekkiej i puszystej konsystencji wypieków.

g) Laboratoria naukowe
Siarczan amonu jest używany w różnych badaniach naukowych, szczególnie w procesach wytrącania białek oraz w analizach chemicznych. W laboratoriach biochemicznych jest powszechnie stosowany do frakcjonowania i oczyszczania białek, gdzie jego właściwości wytrącające pomagają w separacji białek od innych związków. Jest również używany w różnych procedurach analitycznych, gdzie pełni rolę reagentu w metodach analizy chemicznej i biochemicznej.

Ze względu na swoje właściwości, siarczan amonu wymaga ostrożnego obchodzenia się, szczególnie podczas pracy w laboratorium czy w przemyśle. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, a jego użycie wymaga przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.