Pix116 (chlorek żelaza III)

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaPIX116 (CHLOREK ŻELAZA III)
Nazwa odczynnika (ang.)Iron(III) chloride
Wzór chemicznyFeCl3·xH2O
Rodzajinne
Masa molowa [g/mol]b.d.
Numer WE231-729-4
Numer CAS7705-08-0
Wygląd zewnętrzny / postaćżółto-brązowa ciecz
Rodzaj opakowaniazależy od wielkości zamówienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 501-756-230 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest Pix 116 (chlorek żelaza(III))?

Pix 116, znany chemicznie jako chlorek żelaza(III), to ważny związek chemiczny szeroko stosowany w różnych dziedzinach przemysłu. Występuje w postaci cieczy o charakterystycznym żółto-brązowym kolorze. Chemicznie Pix 116 składa się z żelaza i chloru, ze wzorem FeCl3. Jest to silnie higroskopijny związek, co oznacza, że łatwo absorbuje wilgoć z otoczenia.

Fizyczne i chemiczne właściwości Pix 116 (chlorku żelaza(III))

Pix 116 (FeCl3) charakteryzuje się specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, które sprawiają, że znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: Pix 116 występuje w formie cieczy o barwie od żółtej do brązowej. Jest to roztwór chlorku żelaza(III) w wodzie, który ma charakterystyczną barwę wynikającą z obecności żelaza w formie jonowej.
– Higroskopijność: Chlorek żelaza(III) jest wysoce higroskopijny, co oznacza, że absorbuje wilgoć z powietrza. Z tego powodu musi być przechowywany w szczelnych pojemnikach, aby zapobiec jego hydratacji i rozpuszczaniu się w wilgoci atmosferycznej. Narażenie na wilgoć może prowadzić do zmian jego właściwości fizycznych i chemicznych.
– Rozpuszczalność: Pix 116 jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworząc kwaśne roztwory. Rozpuszczanie FeCl3 w wodzie jest procesem egzotermicznym, co oznacza, że wydziela się przy tym ciepło. Rozpuszczalność w wodzie wynosi około 920 g/L przy 25°C. Roztwór ten jest bardzo kwaśny i może reagować z różnymi substancjami w otoczeniu.
– .Temperatura wrzenia: Chlorek żelaza(III) ma temperaturę wrzenia wynoszącą od 100°C do 105°C, co jest istotne w kontekście jego przechowywania i transportu. Niska temperatura wrzenia wskazuje na obecność wody w roztworze, co wpływa na jego właściwości chemiczne i fizyczne.
– Gęstość: Gęstość cieczy wynosi około 1,4 g/cm³. Jest to stosunkowo gęsty materiał, co wpływa na jego właściwości transportowe i magazynowe. Gęstość ta jest wynikiem obecności rozpuszczonych jonów żelaza i chlorków w roztworze wodnym.

b) Właściwości chemiczne
– Kwasowość: Pix 116 w wodzie tworzy roztwór o silnych właściwościach kwasowych. W wyniku dysocjacji chlorku żelaza(III) powstają jony żelaza(III) (Fe³⁺) i jony chlorkowe (Cl⁻), co prowadzi do zakwaszenia roztworu. Taki roztwór ma niskie pH i może być używany w różnych procesach chemicznych, gdzie wymagana jest kwaśna reakcja.
– Reaktywność: FeCl3 jest bardzo reaktywny i wchodzi w reakcje z wodą, tworząc kwas solny (HCl) i tlenek żelaza(III) (Fe2O3). Ponadto, reaguje z wieloma związkami organicznymi i nieorganicznymi. Jest silnym utleniaczem, co oznacza, że może powodować utlenianie innych substancji. Na przykład, w reakcjach chemicznych może przyspieszać procesy utleniania, co jest wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych.
– Kompleksowanie: Chlorek żelaza(III) tworzy kompleksy z różnymi ligandami, co jest wykorzystywane w analizach chemicznych i syntezach. Przykładem mogą być kompleksy z ligandami organicznymi, takimi jak etylenodiamina czy kwas cytrynowy, które znajdują zastosowanie w różnych procesach przemysłowych i badawczych. Tworzenie kompleksów może zmieniać właściwości fizykochemiczne roztworu, co jest użyteczne w specyficznych zastosowaniach.
– Korozja: Chlorek żelaza(III) jest silnie korozyjny dla metali, zwłaszcza w obecności wilgoci. Może powodować intensywną korozję żelaza, stali i innych metali, co wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony przy jego magazynowaniu i używaniu. Korozja jest wynikiem reakcji chlorku żelaza(III) z metalami, prowadzącej do tworzenia się rdzy i innych produktów korozji.
– Redukcja: FeCl3 może być redukowany do chlorku żelaza(II) (FeCl2) w odpowiednich warunkach, co jest wykorzystywane w niektórych procesach chemicznych i metalurgicznych. Proces redukcji zmienia właściwości chemiczne związku, co może być wykorzystane w specyficznych reakcjach przemysłowych.
– Stabilność: Chlorek żelaza(III) jest stabilny w suchym powietrzu, ale w obecności wilgoci łatwo przekształca się w formę hydratowaną. Jest również wrażliwy na działanie silnych zasad, które mogą go przekształcać w inne związki żelaza. Stabilność chlorku żelaza(III) jest kluczowa dla jego przechowywania i użytkowania, aby uniknąć niepożądanych reakcji i degradacji.

Zastosowania Pix 116 (chlorku żelaza(III))

Pix 116 (FeCl3) jest wszechstronnym związkiem chemicznym, wykorzystywanym w różnych branżach.

a) Oczyszczanie wody
Chlorek żelaza(III) jest powszechnie stosowany w procesach uzdatniania wody. Jako koagulant, pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń i sedymentacji, poprawiając jakość wody pitnej i przemysłowej. Proces ten polega na neutralizacji ładunków elektrycznych na cząstkach zawieszonych w wodzie, co powoduje ich zlepianie się i osadzanie na dnie zbiornika, umożliwiając łatwiejsze usunięcie. FeCl3 jest szczególnie skuteczny w usuwaniu organicznych zanieczyszczeń, bakterii i innych mikroorganizmów.

b) Przemysł chemiczny
Pix 116 służy jako katalizator w różnych reakcjach chemicznych, w tym w produkcji barwników i pigmentów. Jego właściwości kwasowe są wykorzystywane w syntezie chemikaliów. FeCl3 działa jako utleniacz i może być używany w procesach polimeryzacji oraz w reakcji Friedla-Craftsa, która jest kluczowa w produkcji wielu związków organicznych, takich jak aromatyczne ketony i aldehydy. FeCl3 może również uczestniczyć w reakcjach chlorowania aromatycznych węglowodorów.

c) Produkcja farb i powłok
FeCl3 jest używany w produkcji farb i lakierów, gdzie służy jako środek do utwardzania i stabilizacji barwników, zapewniając trwałość i intensywność kolorów. Dodatek chlorku żelaza(III) do farb poprawia ich właściwości adhezyjne oraz odporność na czynniki atmosferyczne, co jest istotne w zastosowaniach zewnętrznych. FeCl3 jest również stosowany w powłokach antykorozyjnych, które chronią powierzchnie metalowe przed rdzą i degradacją.

d) Fotografia i elektronika
Chlorek żelaza(III) jest używany w przemyśle fotograficznym do trawienia płytek miedzianych w procesach litograficznych. Jest to kluczowy etap w produkcji obwodów drukowanych (PCB), gdzie precyzyjne trawienie umożliwia tworzenie skomplikowanych ścieżek przewodzących na powierzchni miedzi. Proces ten polega na reakcji chlorku żelaza(III) z miedzią, co prowadzi do jej rozpuszczania. FeCl3 jest również stosowany w procesach produkcji półprzewodników i innych urządzeń elektronicznych.

e) Przemysł farmaceutyczny
Pix 116 jest wykorzystywany jako składnik niektórych preparatów farmaceutycznych, w tym leków stosowanych w leczeniu niedokrwistości, gdzie służy jako źródło żelaza. Żelazo jest niezbędnym składnikiem hemoglobiny, a jego niedobór prowadzi do anemii. Chlorek żelaza(III) może być także używany w preparatach miejscowych do hamowania krwawienia (stypczyk). FeCl3 znajduje zastosowanie w produkcji suplementów diety oraz w różnych preparatach medycznych, gdzie jego właściwości antyseptyczne są wykorzystywane do dezynfekcji ran.

f) Laboratoria naukowe
Chlorek żelaza(III) jest używany w badaniach chemicznych do analizy związków organicznych i nieorganicznych. Służy jako odczynnik w różnych metodach analitycznych i syntetycznych. W laboratoriach jest wykorzystywany w reakcjach kompleksowania, badaniach reaktywności i właściwości kwasowo-zasadowych. Jest również stosowany w syntezie różnych związków chemicznych, gdzie jego właściwości utleniające są szczególnie cenne. FeCl3 jest używany do oczyszczania próbek, w titracji kompleksometrycznej oraz w różnych technikach analitycznych.

g) Inne zastosowania
Pix 116 znajduje również zastosowanie w wielu innych dziedzinach:
– Przemysł papierniczy: FeCl3 jest używany w procesach wybielania i jako koagulant w oczyszczaniu wody technologicznej. Pomaga w usuwaniu barwników i innych zanieczyszczeń z masy papierniczej, poprawiając jakość końcowego produktu papierniczego.
– Odlewnictwo: Służy do trawienia metali, przygotowania powierzchni przed malowaniem i galwanizacją. FeCl3 jest stosowany do usuwania tlenków metali i zanieczyszczeń z powierzchni metali, co jest kluczowe przed procesami powlekania i malowania.
– Przemysł tekstylny: Używany do barwienia tkanin i jako środek zapobiegający wyblaknięciu kolorów. FeCl3 może być stosowany w procesach barwienia tkanin, gdzie pomaga utrwalić barwniki na włóknach tekstylnych, zwiększając trwałość i odporność na pranie.
– Produkcja polimerów: FeCl3 jest stosowany jako inicjator polimeryzacji w produkcji różnych tworzyw sztucznych. Jego właściwości katalityczne przyspieszają reakcje polimeryzacji, co pozwala na efektywną produkcję polimerów o pożądanych właściwościach.

Ze względu na swoje właściwości żrące, Pix 116 wymaga ostrożnego obchodzenia się, szczególnie podczas pracy w laboratorium czy przemyśle. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, a jego użycie wymaga przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.