Pix110 (chlorosiarczan żelazowy)

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaPIX110 (CHLOROSIARCZAN ŻELAZOWY)
Nazwa odczynnika (ang.)Iron chloride sulfate
Wzór chemicznyFeClSO4
Rodzajinne
Masa molowa [g/mol]187.36
Numer WE235-649-0
Numer CAS12410-14-9
Wygląd zewnętrzny / postaćCiemnobrązowa ciecz
Rodzaj opakowaniazależy od wielkości zamówienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 501-756-230 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest Pix110 (chlorosiarczan żelazowy)?

Pix 110, znany chemicznie jako chlorosiarczan żelaza (III), jest istotnym związkiem chemicznym wykorzystywanym w różnych dziedzinach przemysłu. Jest to ciemnobrązowa ciecz o charakterystycznym zapachu, składająca się z żelaza, chloru i siarki, ze wzorem chemicznym FeClSO₄. Jest to silny koagulant stosowany w procesach oczyszczania wody i ścieków, a także w przemyśle papierniczym.

Fizyczne i chemiczne właściwości Pix 110

Pix 110 (chlorosiarczan żelaza) posiada unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, które przyczyniają się do jego szerokiego zastosowania w różnych sektorach przemysłu.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: W warunkach normalnych, Pix 110 jest cieczą o ciemnobrązowym kolorze. Jego ciekła forma umożliwia łatwe mieszanie się z wodą, co jest istotne w wielu procesach przemysłowych, zwłaszcza w oczyszczaniu wody i ścieków.
– Gęstość: Pix 110 ma wysoką gęstość, co czyni go łatwym do przechowywania i transportu w standardowych warunkach przemysłowych. Gęstość ta pozwala na efektywne magazynowanie dużych ilości substancji w stosunkowo małych pojemnikach, co jest korzystne z logistycznego punktu widzenia.
– Rozpuszczalność: Chlorosiarczan żelaza jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworząc stabilne roztwory. Ta właściwość jest kluczowa dla jego efektywności jako koagulantu w procesach uzdatniania wody, ponieważ umożliwia szybkie i skuteczne mieszanie się z wodą, co przyspiesza procesy oczyszczania
– .Temperatura topnienia i wrzenia: Pix 110 posiada stosunkowo niską temperaturę topnienia i wrzenia, co pozwala na jego wykorzystanie w różnych aplikacjach przemysłowych bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur grzewczych. Dzięki temu, można go używać w procesach, gdzie wymagane są niskie temperatury, co może obniżać koszty energetyczne.

b) Właściwości chemiczne
– Koagulacja: Pix 110 jest silnym koagulantem, co oznacza, że efektywnie wspomaga procesy oddzielania cząstek stałych z cieczy, takich jak woda czy ścieki. Koagulacja polega na łączeniu się cząsteczek zanieczyszczeń w większe aglomeraty, które łatwiej można usunąć. Dzięki temu procesowi, Pix 110 jest szeroko stosowany w oczyszczaniu wody, poprawiając jej jakość.
– Reaktywność: Pix 110 reaguje z różnymi związkami organicznymi i nieorganicznymi, co czyni go użytecznym w różnych procesach chemicznych, w tym w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Jego zdolność do reakcji z szeroką gamą związków chemicznych sprawia, że jest wszechstronnym narzędziem w procesach przemysłowych, gdzie wymagane jest usuwanie lub neutralizowanie różnych zanieczyszczeń.
– Stabilność: Pix 110 jest stabilny w szerokim zakresie pH, co umożliwia jego stosowanie w różnych warunkach środowiskowych i przemysłowych. Stabilność w różnych wartościach pH oznacza, że może być skutecznie używany w środowiskach kwaśnych, neutralnych i zasadowych, co zwiększa jego wszechstronność i efektywność w różnych zastosowaniach.

Zastosowania Pix 110

Pix 110 (chlorosiarczan żelaza) znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu dzięki swoim unikalnym właściwościom chemicznym. Oto szczegółowy opis jego głównych zastosowań:

a) Oczyszczanie wody
Pix 110 jest szeroko stosowany jako koagulant w procesach uzdatniania wody pitnej i przemysłowej. Jego zdolność do łączenia się z cząstkami stałymi sprawia, że jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń, takich jak osady, zawiesiny, czy metale ciężkie. Poprawia jakość wody poprzez zmniejszenie mętności i usunięcie substancji organicznych, co jest kluczowe dla dostarczania bezpiecznej wody pitnej oraz dla ochrony środowiska.

b) Przemysł papierniczy
W przemyśle papierniczym, Pix 110 jest używany do poprawy właściwości mechanicznych papieru. Pomaga w zwiększeniu wytrzymałości i jakości końcowego produktu, a także w usuwaniu zanieczyszczeń z masy papierniczej. Jego zastosowanie umożliwia uzyskanie papieru o lepszej gładkości, jednolitości i wytrzymałości, co jest istotne dla szerokiej gamy produktów papierniczych, od papieru do pisania po kartony opakowaniowe.

c) Oczyszczanie ścieków
Chlorosiarczan żelaza jest powszechnie stosowany w oczyszczalniach ścieków, gdzie pełni rolę koagulantu. Wspomaga usuwanie zawiesin, fosforanów, metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń z wód odpadowych. Dzięki temu procesowi, ścieki są skutecznie oczyszczane, co minimalizuje ich wpływ na środowisko naturalne. Oczyszczanie ścieków z użyciem Pix 110 pomaga w spełnieniu rygorystycznych norm środowiskowych oraz w ochronie ekosystemów wodnych.

d) Przemysł chemiczny
Pix 110 jest używany w różnych procesach chemicznych, w tym w produkcji innych związków chemicznych i jako katalizator w reakcjach chemicznych. Jest stosowany jako reagent w syntezach chemicznych oraz w procesach neutralizacji i regulacji pH. Dzięki swojej reaktywności i stabilności w szerokim zakresie pH, jest wszechstronnym narzędziem w laboratoriach chemicznych i w dużych zakładach przemysłowych.

e) Rafinacja ropy naftowej
Pix 110 jest stosowany w procesach rafinacji ropy naftowej do usuwania zanieczyszczeń, takich jak siarka, kwasy organiczne i metale ciężkie, co poprawia jakość produktów naftowych. Poprawia wartość użytkową paliw poprzez redukcję zawartości siarki, co przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza podczas spalania. Jest to kluczowe dla produkcji czystszych i bardziej ekologicznych paliw.

f) Przemysł metalurgiczny
W metalurgii, Pix 110 jest używany w procesach obróbki metali, pomagając w usuwaniu zanieczyszczeń i poprawie jakości końcowych produktów metalowych. Jego zastosowanie w procesach trawienia i oczyszczania metali pozwala na uzyskanie powierzchni o lepszej jakości, co jest istotne dla dalszych etapów produkcji, takich jak galwanizacja czy malowanie. Pomaga również w poprawie właściwości mechanicznych i wytrzymałości gotowych produktów metalowych.

Pix 110, ze względu na swoje właściwości chemiczne i fizyczne, jest cennym składnikiem w różnych procesach przemysłowych. Jego stosowanie wymaga jednak odpowiednich środków ochrony osobistej i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec niepożądanym skutkom zdrowotnym i środowiskowym.