Pax18 (Chlorek poliglinu)

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaPAX18 (CHLOREK POLIGLINU)
Nazwa odczynnika (ang.)POLYALUMINUM CHLORIDE
Wzór chemicznyAl2Cl(OH)5
Rodzajinne
Masa molowa [g/mol]174.45
Numer WE215-477-2
Numer CAS101707-17-9
Wygląd zewnętrzny / postaćjasnożółta ciecz
Rodzaj opakowaniazależy od wielkości zamówienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 501-756-230 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest Pax 18?

Pax 18, chemicznie znany jako wodny roztwór chlorku poliglinu, jest jednym z najbardziej efektywnych i szeroko stosowanych koagulantów w procesach oczyszczania wody. Ten wodny roztwór zawiera polimery glinu, które są kluczowe w usuwaniu zanieczyszczeń z wody.

Fizyczne i chemiczne właściwości Pax 18

Pax 18 wykazuje charakterystyczne właściwości fizyczne i chemiczne, które sprawiają, że jest niezastąpiony w wielu zastosowaniach przemysłowych i komunalnych.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: Pax 18 jest wodnym roztworem, co oznacza, że w normalnych warunkach jest przezroczystą lub lekko żółtą cieczą. Jego płynna postać umożliwia łatwe dozowanie i mieszanie z wodą oraz innymi substancjami w procesach oczyszczania.
– Lepkość: Jako roztwór, Pax 18 posiada pewną lepkość, która może wpływać na jego aplikację w różnych procesach. Lepkość ta zapewnia, że roztwór jest łatwy do pompowania i dystrybucji w systemach uzdatniania wody.
– Rozpuszczalność: Doskonale rozpuszczalny w wodzie, co pozwala na łatwe dozowanie i mieszanie z innymi substancjami w procesach oczyszczania. Jego dobra rozpuszczalność oznacza, że może być skutecznie stosowany w różnych aplikacjach, nie powodując tworzenia osadów ani blokad w systemach.
– Stabilność: Pax 18 jest stabilny w szerokim zakresie temperatur i pH, co sprawia, że może być stosowany w różnych warunkach. Jego stabilność chemiczna oznacza, że zachowuje swoje właściwości koagulacyjne nawet w trudnych warunkach środowiskowych, co jest kluczowe dla skutecznego oczyszczania wody.

b) Właściwości chemiczne
– Koagulant: Pax 18 jest silnym koagulantem, co oznacza, że skutecznie powoduje agregację i sedymentację cząstek zawieszonych w wodzie, prowadząc do ich usunięcia. Jego zdolność do tworzenia większych, łatwo usuwalnych cząstek sprawia, że jest nieoceniony w procesach klarowania wody.
– pH: Wodny roztwór chlorku poliglinu działa w szerokim zakresie pH, co czyni go wszechstronnym środkiem do różnych zastosowań oczyszczania wody. Może być stosowany zarówno w środowiskach lekko kwaśnych, jak i zasadowych, nie tracąc przy tym swojej skuteczności.
– Reaktywność: Reaguje z różnorodnymi zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi, skutecznie je neutralizując i usuwając. Dzięki temu Pax 18 jest skuteczny w usuwaniu szerokiego zakresu zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, substancji organicznych, a także cząstek zawieszonych.

Zastosowania Pax 18

Pax 18 znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki komunalnej. Jego efektywność i wszechstronność sprawiają, że jest niezastąpiony w wielu procesach technologicznych.

a) Oczyszczanie wody
Pax 18 jest kluczowym środkiem w oczyszczaniu wody pitnej oraz ścieków. Jego zdolność do skutecznego usuwania zanieczyszczeń sprawia, że jest często używany w stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków.
– Woda pitna: Pax 18 jest wykorzystywany do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, takich jak metale ciężkie, związki organiczne, fosforany i azotany. Dzięki niemu woda staje się klarowna i spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne.
– Ścieki: W oczyszczalniach ścieków Pax 18 pomaga w koagulacji i flokulacji zawiesin, co przyspiesza proces sedymentacji i poprawia jakość oczyszczonej wody. Jest również efektywny w redukcji zawartości substancji organicznych i nieorganicznych w ściekach przemysłowych i komunalnych.

b) Przemysł papierniczy
W przemyśle papierniczym Pax 18 jest wykorzystywany do poprawy jakości papieru poprzez usuwanie drobnych cząstek i zanieczyszczeń z masy papierniczej.
– Produkcja papieru: Pax 18 wspomaga proces oczyszczania masy papierniczej, usuwając mikroskopijne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na jakość papieru. Poprawia właściwości fizyczne papieru, takie jak wytrzymałość i gładkość, co przekłada się na lepszą jakość końcowego produktu.
– Recykling papieru: W procesach recyklingu papieru Pax 18 pomaga w usuwaniu farb drukarskich i innych zanieczyszczeń, co umożliwia ponowne wykorzystanie włókien papierowych i zmniejsza wpływ na środowisko.

c) Przemysł spożywczy
Jako środek do uzdatniania wody technologicznej w przemyśle spożywczym, Pax 18 pomaga w zapewnieniu czystości i bezpieczeństwa wody używanej w produkcji żywności.
– Produkcja żywności: Pax 18 jest stosowany w oczyszczaniu wody wykorzystywanej do mycia surowców, procesów produkcyjnych oraz płukania produktów końcowych. Zapewnia to wysoki standard higieny i bezpieczeństwa żywności.
– Napojów: W przemyśle napojów Pax 18 pomaga w oczyszczaniu wody wykorzystywanej do produkcji napojów, zapewniając klarowność i odpowiednią jakość wody, co jest kluczowe dla smaku i stabilności produktów.

d) Przemysł tekstylny
W przemyśle tekstylnym Pax 18 jest używany do usuwania barwników i innych zanieczyszczeń z wody technologicznej, co pozwala na jej ponowne wykorzystanie i zmniejszenie wpływu na środowisko.
– Barwienie tkanin: Pax 18 pomaga w oczyszczaniu wody technologicznej używanej w procesach barwienia, usuwając barwniki i chemikalia z wody odpadowej. Dzięki temu woda może być ponownie wykorzystana, co zmniejsza zużycie świeżej wody i obciążenie środowiska.
– Pranie i obróbka tkanin: W procesach prania i obróbki tkanin Pax 18 skutecznie usuwa zanieczyszczenia chemiczne, co poprawia jakość wody technologicznej i pozwala na bardziej efektywne i ekologiczne procesy produkcyjne.

Ze względu na swoje właściwości chemiczne, Pax 18 wymaga ostrożnego obchodzenia się. Pracując z tym środkiem, należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, oraz przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.