Kwas solny

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaKWAS SOLNY
Nazwa odczynnika (ang.)Hydrochloric acid solution
Wzór chemicznyHCl
Rodzajkwasy
Masa molowa [g/mol]36.46
Numer WE231-595-7
Numer CAS7647-01-0
Zawartość [%]5%, 10%, 30%, 30-33%, 35-38%
Wygląd zewnętrzny / postaćklarowna ciecz,bezbarwna, lub żółta
Rodzaj opakowaniazależy od wielkości zamówienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 (81) 751-35-43 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest kwas solny?

Kwas solny, znany chemicznie jako HCl, jest jednym z podstawowych i powszechnie stosowanych kwasów nieorganicznych. W czystej formie, jest to bezbarwny gaz, ale zazwyczaj występuje jako roztwór wodny, zwany kwasem solnym. Jest to silny kwas jednoprotonowy, co oznacza, że może oddać tylko jeden jon wodoru (H⁺) na cząsteczkę kwasu. Kwas solny składa się z atomów wodoru i chloru, z prostym wzorem chemicznym HCl.

Fizyczne i chemiczne właściwości kwasu solnego

Kwas solny w roztworze wodnym jest bezbarwny, ale w formie skoncentrowanej może przyjmować żółtawy odcień z powodu zanieczyszczeń. Jego właściwości kwasowe sprawiają, że ma zdolność reagowania z szerokim zakresem substancji, w tym metalami, węglowodanami i tłuszczami. Kwas solny występuje w różnych stężeniach, a jego właściwości fizykochemiczne zależą od stężenia. Stężony kwas solny jest bardzo żrący i może powodować poważne oparzenia.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia:W temperaturze pokojowej i pod normalnym ciśnieniem, kwas solny jest gazem, ale zazwyczaj jest używany w postaci wodnego roztworu.
–  Higroskopijność: Kwas solny jest higroskopijny, co oznacza, że łatwo absorbuje wilgoć z otoczenia.
– Temperatura wrzenia i zamarzania: Temperatura wrzenia roztworu HCl zależy od stężenia, natomiast w formie skoncentrowanej wrze przy około 110°C.

b) Właściwości chemiczne
– Reakcja z metalami: Reaguje z większością metali, tworząc chlorki metalu i wydzielając wodór.
– Charakter kwasowy: Jako silny kwas, ma zdolność do znacznego obniżenia pH roztworu.
–  Korozja: Może powodować korozję wielu materiałów, w tym niektórych metali i tworzyw sztucznych.

Zastosowania kwasu solnego

Kwas solny (HCl) ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, od przemysłu po naukę, dzięki swoim unikalnym właściwościom chemicznym.

a) Przemysł
Kwas solny jest niezbędny w procesach oczyszczania metali, jak oczyszczanie stali przed cynkowaniem lub galwanizacją, gdzie usuwa rdzę i inne zanieczyszczenia z powierzchni metalu. Stosowany jest również w produkcji chloru i polichlorku winylu (PVC), a także w syntezie wielu innych związków organicznych i nieorganicznych, w tym w produkcji tworzyw sztucznych, barwników i pestycydów. W przemyśle naftowym wykorzystywany jest do oczyszczania produktów rafinacji ropy naftowej oraz jako katalizator w niektórych procesach chemicznych.

b) Laboratoria i badania
W laboratoriach naukowych kwas solny jest używany do przygotowywania próbek do analizy, rozpuszczając próbki mineralne i inne substancje.Jest kluczowym reagentem w analizie chemicznej, wykorzystywanym do oznaczania stężenia różnych substancji, w tym metali ciężkich i zanieczyszczeń w próbkach.

c) Inne zastosowania
Niskie stężenia kwasu solnego są wykorzystywane jako regulator kwasowości w przemyśle spożywczym, szczególnie w produkcji napojów i konserw. W przemyśle farmaceutycznym kwas solny ma zastosowanie zarówno w produkcji leków, jak i jako składnik w niektórych preparatach, szczególnie w lekach wspomagających trawienie i jako regulator pH. Kwas ten jest także stosowany w procesach oczyszczania wody, np. do neutralizacji wody basenowej czy w oczyszczalniach ścieków. Wykorzystuje się go w procesach barwienia tkanin, gdzie pełni funkcję regulującą pH roztworów barwiących.

Kwas solny, ze względu na swoje właściwości żrące i toksyczność, wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas użytkowania. Jego emisje i odpady muszą być odpowiednio zarządzane, aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.