Kwas siarkowy

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaKWAS SIARKOWY
Nazwa odczynnika (ang.)Sulfuric acid solution
Wzór chemicznyH₂SO₄
Rodzajkwasy
Masa molowa [g/mol]98.08
Numer WE231-639-5
Numer CAS7664-93-9
Zawartość [%]5%, 10%, 20%, 37,5%, 50%, 69%, 95%, 98%
Wygląd zewnętrzny / postaćbezbarwna ciecz
Rodzaj opakowaniado uzgodnienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 (81) 751-35-43 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest kwas siarkowy?

Kwas siarkowy, znany chemicznie jako H₂SO₄, jest jednym z najbardziej wszechstronnych i często używanych kwasów nieorganicznych. W czystej formie, kwas siarkowy jest gęstą, bezbarwną cieczą o charakterystycznym, ostrym zapachu. Kwas siarkowy składa się z atomów siarki, wodoru i tlenu, ze wzorem chemicznym H₂SO₄. Jego molekuła zawiera dwa atomy wodoru, jeden atom siarki i cztery atomy tlenu. Ta struktura nadaje mu silne właściwości kwasowe oraz zdolność do tworzenia szerokiej gamy związków siarkowych.

Fizyczne i chemiczne właściwości kwasu siarkowego

Kwas siarkowy, jest jednym z najbardziej znaczących i wszechstronnych kwasów używanych w przemyśle i nauce. Jego właściwości fizykochemiczne sprawiają, że jest to substancja niezwykle interesująca, ale i wymagająca ostrożności w użyciu.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: W warunkach normalnych kwas siarkowy jest gęstą, bezbarwną cieczą.
–  Higroskopijność: Kwas siarkowy wykazuje silne właściwości higroskopijne.
– Temperatura wrzenia i zamarzania: Kwas siarkowy wrze w temperaturze około 337°C, a jego punkt zamarzania jest zmienny i zależy od stężenia.

b) Właściwości chemiczne
– Dehydratacja: Kwas siarkowy ma zdolność do pochłaniania wody z innych substancji, co jest wykorzystywane w wielu reakcjach chemicznych.
– Reakcja z metalami: W reakcji z większością metali tworzy sole nazywane siarczanami.
–  Korozja: Stężony kwas siarkowy może powodować korozję wielu materiałów, w tym niektórych metali i tworzyw sztucznych.

Zastosowania kwasu siarkowego

Kwas siarkowy (H₂SO₄) jest jednym z najbardziej wszechstronnych kwasów w przemyśle i nauce, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom chemicznym.

a) Produkcja nawozów
Kwas siarkowy jest niezbędny w produkcji nawozów fosforowych, takich jak superfosfat prosty i potrójny, które są kluczowe dla rolnictwa. Jest również stosowany do produkcji siarczanu amonu, popularnego nawozu azotowego.

b) Przemysł chemiczny
Kwas siarkowy jest wykorzystywany w procesie znanym jako kontaktowy proces produkcji kwasu solnego. Jest składnikiem w produkcji różnych barwników i wybielaczy stosowanych w przemyśle tekstylnym i papierniczym. Służy również do syntezy siarczanu sodu, ważnego składnika detergentów.

c) Rafinacja Ropy Naftowej
Kwas siarkowy jest stosowany do usuwania zanieczyszczeń siarki z benzyny i innych paliw. Używa się go także do oczyszczania i ulepszania jakości olejów smarowych.

d) Akumulatory kwasowo-ołowiowe
W akumulatorach kwasowo-ołowiowych kwas siarkowy pełni rolę elektrolitu, umożliwiając przewodzenie prądu między płytami ołowianymi.

e) Przetwarzanie wody
Kwas siarkowy jest używany do obniżania pH ścieków w procesach oczyszczania.Stosuje się go również do usuwania zanieczyszczeń i regulacji pH wody pitnej.

f) Laboratoria naukowe
Kwas siarkowy jest używany w titracji i innych metodach analizy chemicznej. Służy jako katalizator w produkcji różnych związków chemicznych.

g) Inne zastosowania
Kwas siarkowy używany jest do produkcji masy celulozowej i papieru, a także stosowany w produkcji niektórych typów baterii.

Ze względu na swoje właściwości żrące i toksyczność, kwas siarkowy wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa podczas użytkowania. Należy również odpowiednio zarządzać odpadami zawierającymi kwas siarkowy, aby zapobiegać szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.