Chloryn sodu

Dane techniczne

Nazwa odczynnikaCHLORYN SODU
Nazwa odczynnika (ang.)Sodium chlorite
Wzór chemicznyNaClO2
Rodzajsole
Masa molowa [g/mol]90.44
Numer WE231-836-6
Numer CAS7758-19-2
Wygląd zewnętrzny / postaćbiałe kryształy
Rodzaj opakowaniazależy od wielkości zamówienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 501-756-230 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest chloryn sodu?

Chloryn sodu, znany chemicznie jako NaClO2, jest ważnym związkiem chemicznym o szerokim zastosowaniu w różnych dziedzinach przemysłu i medycyny. Jest to biały lub jasnożółty krystaliczny proszek, który w czystej formie może przybierać formę granulatu. Chloryn sodu składa się z atomów sodu, chloru i tlenu, a jego wzór chemiczny to NaClO2. Jest to silny utleniacz, zdolny do przeprowadzania reakcji chemicznych, które są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych i dezynfekcyjnych.

Fizyczne i chemiczne właściwości chlorynu sodu

Chloryn sodu (NaClO2) charakteryzuje się szeregiem właściwości fizycznych i chemicznych, które czynią go niezwykle użytecznym w różnych kontekstach.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: W normalnych warunkach chloryn sodu jest białym lub jasnożółtym krystalicznym ciałem stałym, które może przybierać formę granulatu lub proszku. Ta forma sprawia, że jest łatwy do przechowywania i transportu.
– Higroskopijność: Chloryn sodu ma umiarkowaną zdolność do absorbowania wilgoci z otoczenia, co wymaga przechowywania go w szczelnie zamkniętych pojemnikach. W przeciwnym razie, może dojść do jego zbrylenia oraz niepożądanych reakcji chemicznych spowodowanych przez wilgoć.
– Rozpuszczalność: NaClO2 jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, co ułatwia jego stosowanie w roztworach do różnych celów, w tym dezynfekcji. Podczas rozpuszczania w wodzie, chloryn sodu tworzy silnie utleniający roztwór, który jest efektywny w zabijaniu mikroorganizmów.
– Temperatura topnienia i wrzenia: Chloryn sodu ma stosunkowo wysoką temperaturę topnienia, wynoszącą około 180°C, co umożliwia jego użycie w procesach wymagających wyższych temperatur. Jego temperatura wrzenia jest również wysoka, co sprawia, że jest stabilny w szerokim zakresie temperatur.

b) Właściwości chemiczne
– Silny utleniacz: NaClO2 jest silnym utleniaczem, co oznacza, że ma zdolność do przeprowadzania reakcji utleniania, które są wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych i sanitarnych. Utleniające właściwości chlorynu sodu pozwalają na skuteczne niszczenie bakterii, wirusów i innych patogenów.
– Reaktywność: Chloryn sodu reaguje z wieloma związkami organicznymi i nieorganicznymi, co czyni go wszechstronnym reagentem w chemii. Na przykład, reaguje z kwasami, w wyniku czego wydziela się chlor i tlen. Może także reagować z różnymi metalami, powodując ich korozję.
– Stabilność: NaClO2 jest stabilny w suchych warunkach, ale może ulegać rozkładowi w obecności kwasów i ciepła, co prowadzi do wydzielania chloru i tlenu. Ta właściwość wymaga ostrożności podczas przechowywania i użytkowania chlorynu sodu, aby uniknąć niekontrolowanych reakcji chemicznych.
– Degradacja: W obecności kwasów chloryn sodu może szybko się rozkładać, co prowadzi do wydzielania chloru gazowego, który jest toksyczny. Z tego powodu, należy unikać kontaktu chlorynu sodu z kwasami oraz kontrolować warunki jego przechowywania.
– Reaktywność z wodą: Podczas rozpuszczania w wodzie chloryn sodu tworzy roztwory o silnych właściwościach utleniających, które są wykorzystywane w wielu zastosowaniach dezynfekcyjnych i oczyszczających. Te roztwory mogą również być stosowane w procesach przemysłowych do usuwania zanieczyszczeń i dezynfekcji powierzchni.

Zastosowania chlorynu sodu

Chloryn sodu (NaClO2) jest szeroko stosowany w wielu branżach ze względu na swoje unikalne właściwości chemiczne.

a) Dezynfekcja i oczyszczanie wody
Chloryn sodu jest skutecznym środkiem dezynfekcyjnym, używanym do oczyszczania wody pitnej i ścieków. Jego silne właściwości utleniające pomagają w eliminacji bakterii, wirusów i innych patogenów, co poprawia jakość wody. Dzięki temu jest często stosowany w stacjach uzdatniania wody oraz w systemach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. NaClO2 działa szybko i efektywnie, zapewniając bezpieczną wodę do spożycia oraz minimalizując ryzyko rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez wodę.

b) Przemysł papierniczy
W przemyśle papierniczym NaClO2 jest używany jako wybielacz do pulpy drzewnej, co pozwala na uzyskanie białego papieru o wysokiej jakości. Jego zastosowanie w tym procesie jest kluczowe dla produkcji papieru o dużej jasności i czystości. Proces wybielania z użyciem chlorynu sodu jest bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne metody chlorowania, ponieważ generuje mniej toksycznych produktów ubocznych. Dzięki temu papier produkowany przy użyciu NaClO2 jest bardziej ekologiczny.

c) Medycyna
Chloryn sodu znajduje zastosowanie w medycynie, zwłaszcza jako składnik preparatów do dezynfekcji ran i narzędzi chirurgicznych. Jego właściwości antyseptyczne przyczyniają się do zapobiegania infekcjom i przyspieszają proces gojenia. NaClO2 jest także stosowany w niektórych środkach do płukania jamy ustnej i preparatach do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi. Dzięki swojej skuteczności i bezpieczeństwu, chloryn sodu jest nieodzownym elementem w zestawach pierwszej pomocy i w szpitalach.

d) Produkcja chemikaliów
NaClO2 jest używany do syntezy różnych związków chemicznych, w tym chlorowych środków dezynfekujących. Jego reaktywność i właściwości utleniające sprawiają, że jest cennym składnikiem w wielu procesach chemicznych. Jest wykorzystywany do produkcji chloru dioksydu (ClO2), który jest stosowany jako silny środek wybielający i dezynfekujący w różnych gałęziach przemysłu, w tym w produkcji papieru i tekstyliów, a także w uzdatnianiu wody.

e) Rolnictwo
W rolnictwie chloryn sodu jest stosowany do dezynfekcji narzędzi i urządzeń, a także do kontroli chorób roślin. Pomaga w utrzymaniu higieny w gospodarstwach rolnych i poprawia zdrowotność upraw. NaClO2 jest używany do dezynfekcji szklarni, systemów nawadniających i powierzchni roboczych, co minimalizuje ryzyko przenoszenia patogenów. Dzięki jego zastosowaniu rolnicy mogą utrzymywać zdrowe i czyste środowisko dla upraw, co przekłada się na lepsze plony i wyższą jakość produktów.

f) Laboratoria naukowe
Chloryn sodu jest używany jako reagent w badaniach naukowych, szczególnie w eksperymentach związanych z utlenianiem. Jego właściwości chemiczne są wykorzystywane do badania różnych reakcji chemicznych i procesów. W laboratoriach NaClO2 jest stosowany do przeprowadzania testów analitycznych, syntezy nowych związków chemicznych i badania mechanizmów reakcji utleniających. Jest także używany w chemii organicznej i biochemii do badań nad nowymi metodami syntezy i analizy chemicznej.

Ze względu na swoje właściwości utleniające, chloryn sodu wymaga ostrożnego obchodzenia się, zwłaszcza w laboratorium i przemyśle. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.