Alizarol

Dane techniczne

Nazwa odczynnika ALIZAROL
Nazwa odczynnika (ang.) Alizarin solution in ethanol
 Rodzaj wskaźniki
Wygląd zewnętrzny / postać pomarańczowo-czerwona ciecz
Rodzaj opakowania zależy od wielkości zamówienia

Kontakt

Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego  temat zadzwoń: +48 501-756-230 lub napisz do nas:

formularz na stronie kontakt

Opis produktu

Czym jest Alizarol?

Alizarol to roztwór alkoholowy używany głównie w przemyśle mleczarskim do testowania jakości mleka pod kątem jego zdolności do kwaszenia. Skład chemiczny Alizarolu obejmuje głównie alkohol etylowy oraz barwnik, który zmienia kolor w reakcji z kwasem mlekowym, co jest kluczowym wskaźnikiem w ocenie świeżości mleka.

Fizyczne i chemiczne właściwości Alizarolu

Alizarol charakteryzuje się kilkoma właściwościami fizycznymi i chemicznymi, które czynią go odpowiednim do wykorzystania w kontroli jakości mleka.

a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: Alizarol to ciecz, której barwa może wahać się od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej, zależnie od koncentracji dodanych barwników i rodzaju alkoholu etylowego wykorzystanego w jego formule. Barwnik wpływa na intensywność koloru, co jest ważne dla widoczności i czytelności wyników testów.
– Zapach: Alizarol charakteryzuje się wyraźnym alkoholowym zapachem, który może być wyczuwalny już przy niewielkim otwarciu pojemnika. Zapach ten wynika z obecności alkoholu etylowego, który jest rozpuszczalnikiem dla barwnika.
– Rozpuszczalność: Produkt jest dobrze rozpuszczalny w różnych rodzajach alkoholi, co umożliwia łatwe mieszanie się z mlekiem podczas testów. Nie rozpuszcza się w wodzie, co jest kluczowe, aby nie dochodziło do nieprawidłowych reakcji czy rozcieńczenia podczas testowania świeżości mleka.

b) Właściwości chemiczne
– Wskaźnik kwasowości: Głównym zastosowaniem Alizarolu jest ocena zdolności mleka do kwaszenia. Produkt zmienia kolor pod wpływem obecności kwasu mlekowego, który jest produkowany w procesie fermentacji mleka. Zmiana koloru na bardziej intensywny czerwony sygnalizuje wyższe stężenie kwasu, co może wskazywać na gorszą jakość mleka lub jego złą kondycję.
– Stabilność: Alizarol jest chemicznie stabilny, gdy przechowywany jest w odpowiednich warunkach, tj. w chłodnym i ciemnym miejscu, co zapobiega degradacji składników czynnych. Należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i wysoką temperaturę, które mogą przyspieszać procesy degradacji barwnika i alkoholu, wpływając negatywnie na efektywność produktu.

Zastosowania alizarolu

Alizarol jest używany głównie w przemyśle mleczarskim do testowania świeżości mleka.

a) Kontrola jakości mleka
Testowanie na zakwaszenie: Alizarol jest kluczowym narzędziem w szybkiej ocenie mleka pod kątem jego zdolności do fermentacji. Test polega na dodaniu niewielkiej ilości Alizarolu do próbki mleka i obserwacji zmiany koloru. Reakcja barwnikowa, która prowadzi do zmiany koloru na intensywniejszy odcień czerwieni, wskazuje na obecność kwasu mlekowego w mleku. Wynik ten ma kluczowe znaczenie dla przemysłu mleczarskiego, ponieważ pozwala na wczesne wykrycie mleka, które może nie nadawać się do dalszej obróbki na produkty takie jak ser czy jogurt, gdzie równowaga kwasowa jest fundamentem jakości końcowego produktu.

b) Badania naukowe
Analiza składu chemicznego: Alizarol jest używany w badaniach naukowych do eksploracji i analizy właściwości fermentacyjnych mleka. W laboratoriach, gdzie analiza składu chemicznego mleka jest kluczowa, naukowcy stosują Alizarol jako wskaźnik, który pomaga zidentyfikować i kwantyfikować różne poziomy kwasów produkowanych podczas fermentacji. Dzięki temu można monitorować jakość i skład mleka, a także badać wpływ różnych czynników, jak temperatura przechowywania czy pochodzenie mleka, na proces fermentacji. Te informacje są niezbędne do optymalizacji procesów produkcyjnych oraz do rozwoju nowych produktów mleczarskich, które spełniają wysokie standardy jakościowe i są dostosowane do potrzeb konsumentów.

c) Edukacja
Demonstracje chemiczne: Alizarol znajduje także zastosowanie w edukacji, gdzie jest wykorzystywany do demonstracji reakcji chemicznych i analizy składników mleka. W szkołach i na uniwersytetach, podczas zajęć z chemii czy technologii żywności, Alizarol może służyć jako praktyczne narzędzie do pokazywania, jak składniki aktywne w mleku reagują z chemicznymi wskaźnikami. Umożliwia to studentom zrozumienie złożonych procesów biochemicznych, jak również zdobycie praktycznych umiejętności w przeprowadzaniu eksperymentów i interpretacji wyników. Demonstracje te są atrakcyjne wizualnie, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętywaniu materiału przez uczniów.

Podobnie jak w przypadku innych substancji chemicznych, należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas pracy z Alizarolem, w tym używanie rękawic i ochrony oczu, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z substancją.